0 505 999 14 67

Hasta Hakları

Değerli hastalarımız,

Geri bildiriminiz bizim için çok önemli.

Ruebella Ozon ve Estetic Merkezi olarak; sizler için en güvenli ortamı yaratarak, sizin ve yakınlarınızın memnuniyetini her şeyin üstünde tutmayı ilke edindik. Tüm tıbbi kadromuz ve tecrübelerimizle birlikte, her an yanınızdayız ve “Yüzünüzü Güldürmeye” devam ediyoruz.

 • Yandaki iletişim formumuzu doldurarak; tüm öneri, talep ve şikayetlerinizi bize iletebilirsiniz. Talep ve şikayetlerinize en uygun çözümler için, en kısa zamanda sizinle iletişime geçilecektir.

 

Hasta ve Yakınlarının Hakları ve Sorumlulukları

Sağlığınızı korumak, sürdürmek, geliştirmek ya da yeniden kazanmak amacıyla başvurduğunuz kurumumuzda, gündelik hayatta sık karşılaşmadığınız değişik uygulamalar, işlemler ve kavramlar arasında olduğunuzun farkındayız.

Hasta hakları, esas olarak insan hak ve değerlerinin sağlık hizmetlerine uygulanmasıdır. Hasta haklarının geliştirilmesinin temel amacı, sağlık hizmetlerinden yararlanan kişilerin desteklenmesi, güçlendirilmesi, böylelikle hizmet kalitesini artırarak sağlığın geliştirilmesidir.

Bu doğrultuda Ruebella Estetic Center, siz hastalarımız ve yakınlarını, haklarınız ve sorumluluklarınız hakkında bilgilendirme sorumluluğunu sahiplenmektedir.

Hasta Haklarının Amaçları

 • Hastalara sağlık hizmetlerinden tam olarak yararlanma konusunda yardım etmek,
 • Hasta-sağlık çalışanı ilişkisini desteklemek ve geliştirmek,
 • Hastaların sağlık hizmeti sürecine aktif katılımını kolaylaştırmak,
 • Hasta eğitimini genel bir uygulama haline getirerek sağlık hizmeti etkinliğini artırmak,
 • Sağlık Hizmeti alan, sunana ve aracılık eden kişi ve kurumlar arasında işbirliği ve iletişim fırsatları yaratmak var olanları güçlendirmek,
 • Hasta-Hekim ilişkisinin iş birliği temeline dayandırılmasını sağlamak, böylelikle daha etkin ve güvenilir bir model oluşturmak,
 • Hasta haklarıyla ilgili başvuru mekanizmaları oluşturarak sağlık hizmeti ortamında iç kontrolü sağlamak.

Hasta ve Yakınlarının Hakları

Hizmetlerden Yararlanma Hakkı

 • Hastaneye başvuran her birey, fiziksel, düşünsel ve sosyal özellikleri ne olursa olsun, var olan tanı, tedavi ve iyileştirme olanaklarından yararlanma hakkına sahiptir.
 • Hasta, hekimini ve/veya sağlık kurumunu seçme ve tedavinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir. Hastalar, kurumda ya da kurumun anlaşmalı olduğu bir ünitede tanı ya da tedavi süresindeyken, başka bir kurumda işlemlerinin devam etmesine talep etme hakkına sahiptir.

Saygı ve İtibar Görme Hakkı

 • Hasta ve yakınları, her zaman ve her koşulda, kişisel değerleri ve dini inançları konusunda saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma, tanı öğrenme ve tedavi olma hakkına sahiptir.
 • Ruebella Ozon ve Estetic Merkezi hastanın mahremiyetine saygılıdır. Hasta mahremiyeti, özellikle klinik görüşmelere, muayene, girişim/tedavi ve transferde önemlidir.
 • Ruebella Ozon ve Estetic Merkezi çalışanları hasta ve/veya yasal temsilcisinin izni olmadığı sürece hastanın durumu ve tedavisi ile ilgili olarak hiç kimseye sözlü ya da yazılı (yüz yüze, elektronik ortamda ya da telefonda yapılan görüşmelerde) bilgi vermez.

Kimliği Bilme Hakkı

 • Hastaların, ilişkide bulunduğu tüm görevlilerin kimlikleri ile meslek sorumluluklarını bilme hakkı vardır.

Bilgi Edinme Hakkı

 • Hastaların, kendileri ya da yasal temsilcileri kanalı ile muayene ve tedavinin tüm süreçlerine ilişkin tam ve yeni bilgi sahibi olma, kendilerine ilişkin tıbbi dokümantasyonun bir kopyasını alma hakkı vardır.

Hastadan Onam Alınması

 • Hastalar, tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, hastalıkları ile ilgili ölüm ya da ciddi yan etki riski, alternatif tedaviler, nekahet ile ilgili problemler ve sonuçta elde edilecek başarı şansı gibi konularda mümkün olan bilgilendirme yapıldıktan sonra, tedavisiyle ilgili olarak varılacak kararlara katılma hakkına sahiptir.

Danışma Hakkı

 • Hastanın kendi talebi ve ilave ödemeyi kabul etmesi halinde, başka bir uzman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakkı vardır. Ancak, konsültasyon sonucunda önerilen tedavi, hastanın sorumlu hekimi ile görüş birliğine varıldığı takdirde yürütülür.

Planlanan Tedaviyi Reddetme Hakkı

 • Hasta ve yakınlarının planlanan, önerilen ya da yürütülen tedaviyi kesme ya da reddetme hakkı vardır. Hasta ve yakınları, tedaviyi kabul etmemeleri durumda bu kararlarının doğuracağı sonuçlar ve üstlendikleri sorumluluklar konusunda bakımından doğrudan sorumlu kişi ve kişiler tarafından bilgilendirilir.

İletişim Hakkı

 • Temin edebildiği ve bedelini ödeyebildiği takdirde, resmi konuşma dilini anlamayan bir hastanın iletişim amacı ile tercüman isteme hakkı vardır.

Tetkik Ve Tedavi Bedellerini Öğrenme Hakkı

 • Hasta ve yakınları, hastaneye müracaat aşamasında sağlık giderlerini ne şekilde karşılanacağını bildirmelidir.
 • Hasta ve yakınları, tedavi nedeniyle yapılan uygulamalar için ödemesi gereken miktarı kurumun belirlediği süre içerisinde ödemekle yükümlüdür.

Hastane Kural ve Uygulamalarından Haberdar Olma Hakkı

 • Hasta kendisine bir hasta olarak uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkında sahiptir.

Sosyal Psikolojik Destek Alma Hakkı

 • Hastaların teşhis işlemlerine ve tedaviye engel olmadığı sürece kendilerine has kıyafetleri giyme, inançlarıyla ilgili görev/veya sembolleri kullanma, sosyal ve psikolojik destek alam, refakatçi bulundurma ve ziyaretçi kabul etme hakkı vardır.

Şikâyet Etme Hakkı

 • Hasta ve yakınlarının, şikayetlerinin dikkate alınması, şikayet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi ve sonuçlandırılması ile sonuçtan haberdar edilmesi hakkı vardır.
 • Hasta ve yakınları, hukuki hakları için de yargıya başvurma hakkında sahiptir.

Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı

 • Hastane kuralları çerçevesinde hastaların dini hizmetlerden faydalanma hakkı vardır. Hastalar dini ibadetlerini yerine getirebilirler.
 • Temin edilebildiği ölçüde, hastanın ya da yasal temsilcisinin hastanın dini ihtiyaçlarına göre telkin ve dua etmek üzere bir din adamı getirme hakkı vardır.

Yaşam Sonu Bakım Hakkı

 • Yaşamın sonundaki hastaların her türlü insani yardımı görme, insan onuruna yaraşır koşulların sağlanması ve çekilen acıların azaltılması hakkı vardır.

Hasta ve Yakınlarının Sorumlulukları

Bilgi Verme

 • Hasta mevcut şikayetleri, geçirdiği hastalıklar, hastaneye yatırılıp yatırılmadığı, uygulanan tedaviler, kullandığı ilaçlar ve sağlığı ile ilgili konularda doğru ve tam bilgi verilmelidir.
 • Hasta ve yakınları, yapılacak işlemler ile ilgili olarak kendilerinden beklenenleri doğru olarak anlayıp anlamadığını bildirmelidir.

Önerilere Uyma

 • Hasta ve yakınları, ilke olarak tedaviden sorumlu hekimler tarafından önerilen tedavi planına uymakla yükümlüdür.
 • Hasta ve yakınları, öngörülen tedavi planlarına uymak ve hekimin talimatları doğrultusunda hemşireler ve ilgili sağlık personellerinin bakım planını yerine getirmesini kabullenmekle yükümlüdür.

Planlanan Tedaviyi Reddetme

 • Hasta tedaviyi reddetme ya da hekimin talimatlarına uymaması halinde doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

Bulaşıcı Hastalık Hali

 • Bulaşıcı hastalık şüphesi ya da teşhisi olan hasta, hekiminin çıkmasında sakınca olmadığını belirten izni olmadıkça taburcu olmayı talep etmemelidir.

Hastane Kural Ve Uygulamaları

 • Hasta ve yakınları, tedavi ve davranışı ile ilgili kural ve uygulamalara uymalıdır.

Saygı Görme

 • Hasta ve yakınları, diğer hastalar ile hastane çalışanlarının haklarını dikkate almak zorundadır.
 • Hasta ve yakınları, hastane içindeki, hastaları tehlikeye sokan gürültü, duman ve ziyaretçi sayısının fazlalığı gibi durumlarda hastane yönetimin alacağı tedbirlere uymalıdır.

Uygunsuz Talep

 • Hasta ve yakınları, hekimi tarafından uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacin verilmesini ya da uygulama yapılmasını, talep etmemelidir.

Hasta Ziyaretçisi

 • Hastalar ziyaretçilerini Ruebella Ozon ve Estetic Merkezi tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir.
 • Hastanın, herhangi bir şekilde yiyecek ve içecek getirilmesini istememesi ve getirileni de kabul etmemesi kendi sağlığı açısından önemlidir.

Tazmin Sorumluluğu

 • Hasta ve yakınlarından, kusurlu kullanım veya kasıtlı olarak hastanenin demirbaş veya sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyan tazmin edilir.

Son Yazılar

Son yorumlar

Kategoriler

Şimdi Ara