0 505 999 14 67

Bel Ağrılarısı – Bel Fıtığında Ozon

Bel Ağrılarısı – Bel Fıtığında Ozon

Bel Ağrılarında Ozon

ıklı olarak major otohematorapi amaçlı kullanılan medikal ozonun lokal uygulamalarına olan tıbbi ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Artan bu ilgi literatürde yayımlanan randomize çalışmaların sayısı ile de paralellik göstermektedir. Alanının saygın dergisi Spine’da (Tübitak A grubu) yayımlanan yeni bir klinik çalışma etkileyici sonuçlar ortaya koydu

Disk hernisine bağlı akut bel ağrısı şikayeti ile başvuran 60 hasta üzerinde yapılan bu çift-kör çalışmanın sonuçlarına göre paravertebral bölgeye intramusküler olarak uygulanan ozon-oksijen enjeksiyonlarının hastaların %61’inde ağrıyı tamamen geçirdiği rapor edilmiştir. Anti-inflamatuar ilaçların verildiği kontrol grubunda iyileşme oranı %33’te kalmıştır.

İntradiskal ve intraforaminal ozon uygulamalarının akut bel ağrısında yararlı sonuçlar verdiği uzun zamandır bilinmektedir. Ancak görece invaziv olan bu yöntemlerle karşılaştırıldığında paravertebral kaslara ozon-oksijen karışımı enjeksiyonu uygulaması son derece kolay ve ucuz bir yöntemdir. Stegmadnews, web sitesinde ozon tedavisi hakkında bir makale yazdı. Skopi ve ameliyathane şartları gerektirmemesi, yan etki profilinin çok düşük olması ve kolay uygulanabilmesi bu tedavi yöntemini öne çıkaran diğer unsurlardır.

Paravertebral intramusküler ozon enjeksiyonlarının etkin tedavi edici özelliği, disk hernisi vakalarının yaygınlığı düşünüldüğünde son derece önemli bir kazanım olarak durmaktadır. Ülkemizde bilinilirliği ve uygulama merkezleri hızla artan ozon tedavisinin disk hernilerine bağlı akut bel ağrısında da kullanılabileceğine dair yeterli bilimsel ve klinik kanıt oluşmuştur. Bel ağrısı ile uğraşan merkez ve kliniklerin hastalarına ozon tedavisini de önermeleri birkaç nedenle önem arz etmektedir.

Tedavinin maliyeti oldukça düşük ve uygulaması kolaydır. Minimal invaziv bir tedavi yöntemidir. Hastaların ağrı kesici ve NSAID kullanma ihtiyaçlarını anlamlı derecede düşürmektedir. Sadece kronik böbrek yetmezliği vakalarının %15’inden kontrolsüz ağrı kesici ve NSAID ilaç kullanımının sorumlu olduğu düşünüldüğünde, bu yeni yaklaşımın önemi daha da artmaktadır.

Yakın zamanda İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşegül Çakmak hocamızın bir konferansını dinlemiştim. Eklem kaynaklı ağrıların on bir ana nedeninden sadece bir tanesinin inflamasyon olduğunu ifade etmişti. Diğer on nedenden önemli bir kısmı da eklem içi değil, eklem çevresi kaynaklı idi. Bu nedenle özellikle NSAID ilaçların pek çok klinik vakada işe yaramadığını da anlatmıştı. Tüm bu ifadeler çerçevesinde ozon-oksijen uygulamalarının sonuçları gerek hekimler gerekse hastalar için yüz güldürücü gözükmektedir. Özellikle diz eklemi çevresine ozon-oksijen enjeksiyonlarının da çok iyi sonuçlar verdiği göz önüne alındığında, tedavi edici hekimliğin önemli bir silah kazanacağı söylenebilir.

 

1453237_29319.jpg1453237_29321.png


Bel Fıtığında Ozon Tedavisi

Bel Fıtığı (Lomber Disk Hernisi)Bel ağrısı ve bel fıtığı toplumun büyük bölümünü etkileyen yaygın bir sağlık problemidir. İnsan omurgasının en çok yükbel.jpg binen ve hareket sistemi ile ilgili rahatsızlıkların en sık ortaya çıktığı alan bel ( lomber) bölgesidir.

Bel fıtığı( Lomber Disk Hernisi) iki omur arasında omurgaya binen yükü emen ve eşit dağılımını sağlayan disk olarak tanımlanan yapının omuriliğe ve/veya sinir köklerine doğru fıtıklaşması sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Bu fibröz doku (annulus fibrosus) zorlanma ile yırtılabilir ve yumuşak disk materyali (nucleus pulposus) kanala doğru kayar ve disk hernisi, bel fıtığı, raptüre disk, hernie nucleus pulposus ve ya prolabe disk olarak tanımlanır.

Halk arasındaki yaygın inanışa göre bel ağrısı olan hasta kendisinde bel fıtığı olduğunu düşünür. Bu yanlış bir inanıştır. Bel ağrısı bel fıtığına bağlı olabileceği gibi lomber spinal dar kanal dediğimiz spinal kanalda daralamaya, omurilik tümörüne veyahut kas iskelet sistemini ilgilendiren çeşitli hastalıklara bağlı olabilir. Bu yüzden hastanın uzman hekim yardımı alması daha uygundur. Öncelikle hastalığın tanısı Röntgen, MR, axial tomografi ile uzman hekimler tarafından konulmalıdır. Mevcut şikâyet, basit medikal tedaviyle düzelebilecek ya da ciddi cerrahi girişim gerektirecek bir problem olabilir.

Disk hernisi sinir köküne baskı yaparsa ağrı oluşturur ve devamı halinde siniri bozabilir. Bacaklara doğru gelişen ağrı ileri dönemlerde sinirlerdeki hasar ve baskı arttıkça his kusurları ve güçsüzlük olarak ortaya çıkar.

Bu semptomların ortadan kaldırılması için öncelikle uzman hekimler tarafından muayene olunmalı ve tanı konulmalıdır. Cerrahi tedavi seçilmeden öncelikle ozon tedavisi uygulanmalıdır.

Ozon nasıl etki eder?

Ozon fıtığı oluşturan Nucleus pulpususun yapısındaki muco-polysacharidleri okside eder. Okside olan muco-polysacharidleri fıtık çevresindeki hücresel metabolizmayı arttırır. Artan metabolizma sayesinde fıtık hacmini küçülür. Küçülen fıtık ile yırtık bölgesindeki skatrizasyon engellenir ve bir süre sonra da görüntü normale döner.
Ozon vertebral sinir lifleri üzerinde analjezik etki yapar.
Ozon anti inflamatuar ile uyarılma ve adelelerin damar plexusundaki baskısını azaltır.

Uygulama nasıldır?

Herhangi bir yan etkisi veya riski olmadan uygulanan ozon tedavisi günlük yaşamınızı etkilemez. Anestezi ya da sedasyon olmadan uygulanabilen ozon terapisi, disk hernisi tedavisinde dört yolla uygulanabilir:

1. Ozon enjeksiyonu
2. Dozu önceden belirlen Ozonun para vertebral adelelere enjeksiyonu.
3. Sistemik ozon major hemoterapi
4. Sistemik rektal ugulama.

Uygulama kaç seans olur?

Her hastanın durumuna ve ozona olan tepkisine göre değişmekler beraber ortalama olarak 12-15 seans yeterli olmakta ancak 30 seansa kadar çıkabilmektedir. Yapılan çalışmalarda 10 seanstan az olan uygulamalarda başarı oranları çok düşük olmaktadır. Yeterli uygulama yapıldığında başarı 80% – 90% aralığındadır

Sonuç olarak lokal direk veya indrek difüzyonla uygulanan ozon oksiyen seviyesini arttırarak (hyper oxygenation) arteriel ve venöz damar cidarlarında fizyolojik tonisite oluşturur. Kanalda yaptığı dekonjesyon etkisi ve artan oksiyen seviyesi inflamasyonu azaltarak sinir kökü üzerindeki baskıyı azalır ve ağrıyı ortadan kaldırır.

Bu özellikleri ile yapılan çalışmalar ve klinik uygulamalarla Ozon terapi’nin bel fıtıklarında klasik tedavi ve cerrahi tedavi ile karşılaştırıldığında öncelikle seçilmesi gereken etkin bir tedavi yöntemi olduğu ispat edilmiştir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

Şimdi Ara